Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

BYPAKKEKONFERANSEN og NÆRINGFORENINGENES SAMFERDSELSSEMINAR 2018 – 2. mars

Bypakkekonferansen og næringsforeningenes samferdselsseminar er gjennomført for 2018. Vi takker alle foredragsholdere og de over 100 deltagerne for at de gjorde det til en innholdsrik og spennende dag meg mye godt faglig påfyll!

 

En rød tråd gjennom bypakkekonferansen var betydningen av samarbeid på tvers av etater og faginstanser.  Samarbeid er avgjørende for å lykkes med å komme godt i havn med kommende byvekstavtale, for å nå nullevkstmålet og  skape gode, levende byer for både næringslivet og for folk.

 

For næringslivet er forutsigbarhet og at transporten går mest mulig sømløst viktig. Representanter fra næringslivet og næringsforeningene presenterte utfordringer med veinettet og for godstrafikken, og hva som skal til for å få til endring i valg av reisemiddel.

 

Presentasjonene fra Bypakkekonferansen

 

 • Byutredningen på 1-2-3 – grunnlag for byvekstavtale. Tanja Loftsgarden, senioringeniør Statens vegvesen
 • Tett på byvekstavtalen på Nord-Jæren – hva kan Nedre Glomma lære? Kristine Enger, ordfører Randaberg kommune
 • Hvordan gjøre det lettere for ansatte å parkere bilen hjemme – av og til.  Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvikler Kolombus.
  Se også egen sak på nettsiden til Østfold fylkeskommune
 • Sykkelsatsningen på Inspiria. Geir Endregaard, administrerende direktør Inspiria
 • TID –  trafikantinformasjon som gjør det enklere å reise.Tonje Jæger, desingrådgiver Dinamo
 • Parkering og bruk av arealer i byområder. Petter Christiansen, forsker Transportøkonomisk institutt
 • Byer for syklende folk. Iwan Thomson, landskapsarkitekt og leder i Lala Tøyen

 

Presentasjoner fra Næringsforeningens samferdselseminar 

 

 • Et overblikk over samferdselsbehovene. Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad næringsforeningen
 • Jackon AS – en av Østfolds hjørnestensbedrifter. Hans Petter Olsen, produksjonsdirektør Jackson AS
 • Varer skal fra og til Borg Havn og Øra Industriområde. Tore Lundestad, Borg Havn
 • Smart mobilitet Grålum – et utviklings- og innovasjonsprosjekt i Smart City Sarpsborg-programmet. Morgan Pettersen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening.
 • Endring av transportvaner. #Ruter

 

Programmet

Programmet for dagen finnes  her

 

Bypakkekonferansen og Næringsforeningens semferdselsseminar gikk av stabelen 2. mars 2018. Foto: Fredrik Norland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYPAKKEKONFERANSEN 2018

Vi har en helt fersk byutredning som gir oss mye kunnskap om virkemidlene som gjør Sarpsborg og Fredrikstad til byer rustet for fremtiden. Med det bakteppe dykker vi dypere ned i hva som skal til for å skape bærekraftige byer med nullvekst i personbiltrafikken.

 

Nedenfor følger programmet. Du kan også laste det ned her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00

Registrering. Frokost, kaffe og te.

 

 

08.15-09.20

Velkommen
Jon-Ivar Nygård, ordfører Fredrikstad kommune

 

 

Byutredningen på 1-2-3 – grunnlag for byvekstavtale
Tanja Loftsgarden, senioringeniør Statens vegvesen

 

 

Tett på byvekstavtalen på Nord-Jæren – hva kan Nedre Glomma lære?
Kristine Enger, ordfører Randaberg kommune

 

 

09.20-09.30 PAUSE
09.30-11.35

 

 

Hvordan gjøre det lettere for ansatte å parkere bilen hjemme – av og til.
– Om mobilitetsatsning og HjemJobbHjem i Rogaland
Espen Strand Henriksen, mobilitetsutikler Kolombus

 

Vi får det til Nedre Glomma:
– Sykkelsatsningen på Inspiria
Geir Endregaard, administrerende direktør Inspiria
– TID –  trafikantinformasjon som gjør det enklere å reise
Tonje Jæger, desingrådgiver Dinamo

 

 

Parkering og bruk av arealer i byområder
Petter Christiansen, forsker Transportøkonomisk institutt

 

 

Byer for syklende folk
Iwan Thomson, landskapsarkitekt og leder i Lala Tøyen

 

11.35 LUNSJ

 

 

NÆRINGSFORENINGENES SAMFERDSELSKONFERANSE
Transport er tid – og spesielt viktig for næringsdrivende er at transporten er forutsigbar og går mest mulig sømløst. På seminaret ser vi blant annet på: Hva skal til for å redusere sårbarheten for gods- og næringstransport? I tillegg ser vi på hvordan vi kan jobbe smart med reisevaner i vår region – case Grålum.

 

 

 

12.15-12.20
Innledning og velkommen

 

12.20-12.35
Historisk tilbakeblikk

12.35-13.00
Fredrikstad og Sarpsborg Næringsforening – et over blikk på samferdselsbehovene
Kjell Arne Græsdal, daglig leder Fredrikstad Næringsforening
Næringsforeningene har utarbeidet en felles plattform som beskriver samferdselsutfordringene i regionen. Det er behov for å se utover bypakken i tid og geografi. Nyttetransport og redusert sårbarhet blir for lite vektlagt.

 

 

13.00-13.30
Jackson AS – en av Østfolds hjørnestensbedrifter
Utfordringer med veinettet sett med Jacksons øyne Hans Petter Olsen, produksjonsdirektør Jackson AS

 

 

Varer skal fra og til Borg Havn og Øra Industriområde
Tore Lundestad, Borg Havn
Utviklingstrekkene som lå til grunn ved prioriteringene stemmer ikke. Godstrafikken er doblet. Ny bru og FV 112.
Rv. 111 er starten på vei utenom Oslo

 

 

13.30-13.40 PAUSE

 

13.40-13.55
Smart mobilitet Grålum – et utviklings- og innovasjonsprosjekt i Smart City Sarpsborg-programmet.
Morgan Pettersen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening.
Programmet viser til et framtidsrettet samarbeid mellom næringslivet på Grålum, Østfold Fylkeskommune,
Statens vegvesen og Høyskolen i Østfold. Målsettingen er at Grålum skal bli et nasjonalt og innovativt utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling og smarte mobilitetsløsninger. I dag er det ca. 2.000 arbeidsplasser på Grålum. Potensialet for Grålum er imidlertid langt større – men  allerede i dag er trafikksituasjonen utfordrende.

 

13.55-14.20
Endring av transportvaner
Frode Hvattum, #Ruter

 

 

14.20-14.30

Oppsummering og vel hjem!