Alt om bomåpningen 2024

I dag hedrer vi sykkelen

Leserinnlegg: I dag markerer Bypakke Nedre Glomma Verdens sykkeldag. FN mener sykkelen skal markeres med en egen dag fordi sykkelen er et rimelig, pålitelig og miljøvennlig transportmiddel. Og i tillegg en løsning på noen av våre største utfordringer, som kø på veiene, luftforurensing og for lite mosjon.

Bypakka har ambisiøse mål for at Nedre Glomma skal bli et bedre område å bo, leve og sykle i. Vi har planer om et sammenhengende sykkelnett som binder sammen byene våre og områdene rundt. Som syklist skal du føle deg trygg og komme effektivt frem. Det skal være enkelt å sykle når du skal i butikken, levere i barnehagen eller på jobb.

Det er fortsatt et stykke igjen til dette målet er nådd, men vi har tatt fatt på veien. På landsbasis blir cirka fem prosent av alle reiser gjennomført med sykkel. Det samme gjelder for Nedre Glomma, men målet vårt er en sykkelandel på 12 prosent. Verdens sykkeldag minner oss om hvor vi skal i fremtiden.

Denne våren er det en unntakstilstand som i høyeste grad har påvirket måten vi reiser på. Akkurat nå er det en transportrevolusjon på gang i en rekke storbyer for å hindre spredning av smitte. I by etter by lages det milevis med sykkelveier. I Paris får du betalt om du dropper å reise med T-banen og heller skaffer deg sykkel. Det er offensivt, nytenkende politikk og viser at sykkelen er høyaktuell som løsning på de utfordringene både sprengt veikapasitet og Covid-19 fører med seg.

Jeg har tro på at vi kan bli langt flinkere til å bruke sykkel som transportmiddel. Selv har jeg vært en ivrig jobbsyklist i mange år. Der er en fin måte å få litt mosjon i hverdagen, samtidig som man slipper å stå i kø. Kanskje også din jobbreise kunne vært gjort med sykkel?

Bypakka har startet mobilitetsordningen HjemJobbHjem. Sammen med bedrifter skal vi bidra til at ansatte velger å sykle, gå eller ta buss når de skal til og fra jobb. Vi er godt i gang med å rekruttere bedrifter til å bli medlemmer, og gleder oss over at over tusen ansatte allerede er med gjennom sin bedrift. Jeg har tro på at HjemJobbHjem vil gjøre at flere velger miljøvennlige arbeidsreiser – og ser fordelene med det.

De siste ukene har samfunnet gradvis blitt åpnet igjen. Flere har forlatt hjemmekontoret og kommet tilbake til arbeidsplassene sine. Men smittefaren er dessverre ikke over. Dersom du ikke er en aktiv syklist fra før, så er tidspunktet for å prøve sykling kanskje riktig akkurat nå?

Å oppleve reiseveien fra sykkelsetet kan nemlig gi en helt ny opplevelse. Dessuten er det godt for alle med frisk luft, vind i håret (for de som har det) og noen gode tråkk som får blodpumpa i gang.

Vi i Bypakka setter sykkelen på hedersplass i dag – setter du deg på sykkelsetet?

Jeg ønsker deg en trygg og god sykkelsommer!

Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

Leserinnlegget har vært publisert i Fredriksstad blad og i Sarpsborg Arbeiderblad.