Alt om bomåpningen 2024

Flere tar buss i Nedre Glomma

Antallet betalende passasjerer i Nedre Glomma har økt med ni prosent sammenlignet med i fjor.

– Tallene viser at vi er på riktig vei, sier leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, Ole Haabeth. Han sikter til målet om å redusere bruken av personbil og å få flere til å reise kollektivt.

Fra januar til og med oktober 2019 har Østfold kollektivtrafikk hatt en passasjerveksti Nedre Glomma på 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene henviser til betalende passasjerer, dvs uten skoleelever.

 

Enklere, raskere og oftere

 

Enklere, raskere og oftere. Det var stikkordene da kollektivtilbudet i Nedre Glomma ble lagt om i 2018. Målet med omleggingen var å tilby et enklere kollektivtilbud med hyppigere avganger og kortere reisetid med bussen. Nå har 80 prosent av innbyggerne i Nedre Glomma fått en holdeplass på en av hovedbusslinjene innenfor en radius på 500 meter.

I oktober har det vært en passasjerøkning i Nedre Glomma på hele 13 prosent, sammenlignet med i fjor.

– Omleggingen gjør at vi kjører mer buss der flest mennesker bor og jobber. Økningen i antall passasjerer tyder på at omleggingen har gjort tilbudet bedre. Dette viser at vi har gjort noen valg som har vært riktige, selv om det har vært reaksjoner på omleggingen. Men forandringer vil erfaringsmessig medføre reaksjoner, sier leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, Ole Haabeth.

 

 

Forventer ytterligere vekst

Haabeth påpeker at omleggingen bidro til lavere passasjertall i 2018.

– Det tar tid for folk å finne ut av nye tilbud. 2018 var derfor et år utenom det vanlige. Men sammenligner vi med tallene fra et «vanlig år» som 2017, har vi fortsatt hatt en god passasjerøkning på 7,1 prosent sier Haabeth.

Han forventer at bomringen i Fredrikstad vil føre til ytterligere vekst i passasjertallet i Nedre Glomma. I løpet av første uka med gratis buss har nemlig passasjertallet skutt i været. Antall passasjerer har faktisk økt med mer enn 30 prosent, sammenlignet med uken før.