Alt om bomåpningen 2024

Nå er Ørebekk – Simo åpnet

Fire år etter anleggsstart, og etter kostnadsøkninger og problematiske grunnforhold, kunne statssekretær Anders B Werp fredag ettermiddag endelig klippe snora for riksveiparsellen Simo-Ørebekk på rv110 i Fredrikstad.- En fin symbolikk i at det var gang- og sykkelsystemet som ble åpnet, dette er jo et framkommelighetstiltak for gående og syklende, sa samferdselskomiteleder Olav Moe i sin hilsen.

Les mer om prosjektet og åpningen her.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma, og skal delvis bompengefinansieres.