Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Nedgang i biltrafikken etter bomringåpning

…men antall besøkende til sentrum holder seg stabilt.

Bomringen åpnet i Fredrikstad den 15. november. Tall fra Statens vegvesen viser en nedgang i personbiltrafikken i byen på ca. 14.5 prosent sammenlignet med perioden før bomringen åpnet.
– Nedgangen er som forventet og i tråd med de erfaringene man har gjort seg i andre prosjekter rundt omkring i landet. Med gratis buss, innfartsparkeringer og gratis ferge håper vi å ha gjort det litt enklere for folk å velge bort bilen, sier Jon-Ivar Nygård.

Stabile besøkstall i sentrum
Næringsforeningen har tellinger av besøkende til sentrum.
Sammenligner vi tallene fra de to ukene før bomringen åpnet, med de snaue to ukene som har gått siden bommen åpnet, ser vi en svak økning i besøkende til sentrum (i snitt ca. 25.000 pr. dag).

– Det er nok for tidlig å trekke konklusjoner, men at besøkstallene for sentrum holder seg stabile på tross av åpning av bomringen, er veldig positivt, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Gratis buss
– Målet vårt med gratis buss er at folk skal få øynene opp for at det finnes gode alternativer til bil. Skal vi tro tallene er det veldig mange som har oppdaget akkurat det.
Totalt har hele 58 prosent flere passasjerer reist med bussen de to første ukene med gratis buss og bomring. Det samme tallet får vi også hvis vi sammenligner med tilsvarende uker i 2018.

Foto: Ove Töpfer