Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

2020: Færre reiste med buss, men langt flere sykla

Samtidig som færre kjøre bil og reiste kollektivt, økte sykkelandelen kraftig i Nedre Glomma i annerledesåret 2020.

Reduksjon i biltrafikken

Tallene fra 2020 for Nedre Glomma viser at det har vært en kraftig reduksjon i personbiltrafikken i 2020 sammenlignet med tidligere år. Reduksjonen skyldes i stor grad de effektene koronarestriksjonene har hatt på mobiliteten generelt.

– For miljøet er det jo veldig positivt at færre har kjørt bil, men vi kan ikke juble over å ha oppnådd en endring i befolkningen. Vi må fortsette å gjøre en innsats for at det skal bli mer attraktivt å sykle og gå, samt reise med buss når samfunnet fungerer mer som normalt, sier leder av styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma, Jon-Ivar Nygård.

Flere syklet i 2020

Nesten samtlige av Bypakkas sykkelregistreringspunkter viser flere syklister i 2020 sammenlignet med 2019. Nygård er positiv til de gode sykkeltallene.

– Det er en sterk utvikling! Utrolig positivt at det ser ut til å være langt flere syklister i år. Vi håper at flere har fått smaken på denne måten å reise på. Det er koronavennlig, det kan gi både mosjon og trening om du tråkker til, og det er en fin måte å oppleve byområdene våre på.

Mange passasjerer tidlig på året, men så..

2020 startet godt med passasjervekst på bussene, spesielt etter gratisperioden som varte fra slutten slutten av 2019 og begynnelsen av januar 2020. Men etter 12. mars forsvant veldig mange reisende fra bussene. Samtidig ble det vanskeligere for bussjåførene å holde god oversikt og tellingen av passasjerer, siden fremdøren ble stengt.

2016-nivå på fergepassasjerer

Også antallet reisende med ferge har blitt påvirket av koronasituasjonen. Det var forventet å overstige 1,5 millioner reisende i 2020, da antallet passasjerer har økt jevnt og trutt de siste årene og var på 1,470 i 2019. I 2020 var vi imidlertid nede på 1, 34 millioner. Et så lavt passasjernivå har vi ikke sett siden 2016.

– Vi vet at fergene er et attraktivt tilbud som mange benytter. Vi kommer til å fortsette satsingen som planlagt og har full tro på at passasjerene finner veien tilbake til både ferger og kollektiv når samfunnet er tilbake til mer normale former, avslutter Nygård.

 

Om belønningsmidler:

  • Bypakke Nedre Glomma mottar belønningsmidler årlig fra Samferdselsdepartementet
  • Midlene skal gå til å gjøre det mer attraktiv å gå, sykle og reise kollektivt i Nedre Glomma
  • I 2020 mottok Nedre Glomma 55 millioner til dette formålet, samt 20 millioner til å redusere prisene på kollektivtrafikken
  • Bypakke Nedre Glomma rapporterer årlig på tallene for kollektiv, sykkel og personbiltrafikk i Nedre Glomma til Samferdselsdepartementet.

Les hele Bypakkas rapport på bruksen av 2020-midlene her.