Alt om bomåpningen 2024

– Et helhetlig rutetilbud for Nedre Glomma

Bitene begynner å falle på plass for et helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma, men fortsatt skal politikerne si sitt før det konkluderes endelig, både i styringsorganene for Bypakke Nedre Glomma, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.

 

– Målet hele veien har vært å skape et helhetlig tilbud for regionen. Hensikten er effektivisering, altså å få mer buss for samme sum som vi bruker i dag. Det ligger ikke innsparing til grunn, men et bedre tilbud til de kollektivreisende, sier samferdselssjef Jostein Haug.
Han orienterte fylkestinget onsdag 25. oktober 2017 om hvor langt man nå er kommet i prosessen.

 

Les hele saken på nettsiden til Østfold fylkeskommune

Nytt busstilbud i Nedre Glomma (faktaside – Østfold kommune)