Endret kjøremønster på riksvei 110

Fra mandag 8. februar melder Statens vegvesen om at  trafikken på Mosseveien legges om mellom rundkjøringene ved Ørebekk og Mascot i Fredrikstad. Trafikken skal deretter ledes inn på Pancoveien, frem til den første delen av ny riksveg 110 åpner i juni 2017.

 

Omkjøring under byggeperioden for riksvei 110 blir via Pancoveien.

Omkjøring via Pancoveien. Kart: Statens vegvesen

–    Byggingen av ny firefeltsvei krever at vi leder trafikken vekk fra anleggsområdet under byggeperioden, og publikum må regne med mer kø, sier byggeleder Per Lyder Nyland i Statens vegvesen.

 

Pancoveien har blitt utbedret for å kunne ta unna 20.000 kjøretøy i døgnet. Dette var tidligere en blindvei inne på industriområdet ved Ørebekk, men har nå fått egen av- og påkjøring til rundkjøringen ved Ørebekk. Det er også foretatt ny merking av vegen og satt opp rekkverk.

 

Bussholdeplassene flytter

Samtidig med omleggingen av trafikken 8.februar vil begge bussholdeplassene ved Mascot-krysset flyttes inn i Pancoveien. Ved Ørebekk-krysset vil også bussholdeplassen ved Kiwi flyttes til Pancoveien, utenfor Park og anleggs kontor.

Klikk her for å se kart over plassering av bussholdeplasser.

 

 

Gående og syklende

Inntil videre blir det ingen endring for gående og syklende. Men også gang- og sykkelveier legges gradvis som følge av byggearbeidene, og  gående og syklende vil få en alternativ trasé gjennom Aspelundveien.

 

Det vil bli mulig  å krysse Seutelva i hele byggeperioden, enten via bru ved Ørebekk, eller Floabrua lenger sør. Ruten via Floabrua er skiltet. Detaljerte kart over alternative ruter, samt deltajkart over gang- og sykkelrute via Floabrua finner du på nettsiden til Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv110seut/Nyhetsarkiv/omlegging-av-gang-og-sykkelnettet-i-byggeperioden

 

 

Les mer om utbyggingen av riksvei 110 Ørebekk-Simo