Tråkk til og vinn!

Du var kanskje med på Sykle til jobben-aksjonen  i fjor? Aksjonen som skal få flere i aktivitet? Og som bidrar til bedre miljø og færre biler på veiene? Nå inviterer vi til å tråkke til og bli med på årets aksjon. Det er helt gratis for alle som jobber eller bor i Sarpsborg og Fredrikstad – Bypakke Nedre Glomma har betalt regningen.

 

– Å få flere til å gå eller sykle til jobben er viktig av flere grunner. For det første er det klart at vi er avhengige av nullvekst i biltrafikken for å nå målene i Bypakke Nedre Glomma, og med det dempe den miljøbelastningen biltrafikk utgjør i det daglige. I tillegg kommer folkehelseperspektivet – friskere innbyggere. Derfor spanderer vi gladelig deltakeravgiften for innbyggerne, sier Ole Haabeth, Jon Ivar Nygård og Sindre Martinsen-Evje, på vegne av partene i samarbeidsavtalen for transport og areal i nedre Glomma. Denne ligger til grunn for bypakka.

 

– Fysisk aktivitet er bra for arbeidsmiljøet, og det er både moro og bra for helsa å være med. Man kan danne lag internt, og skape samhold og entusiasme om et felles mål. Vi blir sprekere, luftkvaliteten blir bedre og det blir mindre bilkø. I tillegg får vi bedre byer, sier de tre.

 

Mange muligheter for å vinne – el-sykler, turer og sykkelutstyr

 

Sykle til Jobben arrangeres i år for 43. gang av Bedriftsidretten, og i fjor var det 27000 deltagere i aksjonen.  I år samarbeider Bedriftsidretten og Bypakke Nedre Glomma om gjennomføring av aksjonen i vår region. Målet er å få flest mulig opp på sykkelen. Bypakke Nedre Glomma har betalt påmeldingsavgiften for alle som bor eller jobber i Fredrikstad og Sarpsborg.

 

Alle som registrerer seg og er aktive under aksjonen kan vinne elsykler, tur til Tallin og Geilo, sykkelutstyr, pulsklokke og mye mer. Disse premiene kan du lese mer om her: www.sykletiljobben.no

 

Tilleggspremier fra Bypakke Nedre Glomma: Bypakke Nedre Glomma har forståelse for at det ikke alltid passer med sykkel, men at vi oftere må velge sykkelen når vi kan. Om alle bidrar litt, blir resultatet stort! Derfor trekkes det en gang i uka ut en deltager som har registrert aktiv reisevei til og fra jobb minst to dager i uka. Den heldige får en goodiebag med blant annet sykkelflaske, lue, hansker og sykkellykt.

 

Være med på Sykle til jobben Aksjonen? Registrer deg og ditt lag her:  www.sykletiljobben.no/signup/start/signup

 

 

Bli med på Sykle til jobben Aksjonen 2016