Alt om bomåpningen 2024

Bomåpningsdato kunngjøres før jul

Bompengeinnkrevingen i Fredrikstad og Sarpsborg starter i løpet av januar. Det eksakte datoen blir kunngjort før jul.

Bypakke Nedre Glomma har siden i sommer kommunisert at bomåpningen vil skje i løpet av januar 2024. Vi er i rute, men har noen oppgaver igjen. Så gjenstår noe test før Vegfinans gir klarsignal og endelig dato.

Her kommer bommene

Bomstasjonskart Bypakke Nedre Glomma fase 2 – oppstart januar 2024. Pilen indikerer innkrevingsretningen.

Bomstasjoner
1. Rv. 110 – Seut
2. Rv. 110 – Fredrikstadbrua øst
3. Fv. 381 – Veumveien
4. Fv. 109 – Råbekken
5. Kv. – Dikeveien
6. Kv. – Evjebekken
7. Fv. 112 – Hauge bru
8. Fv. 109 – Rolvsøysund
9. Rv. 22 – Årum vest
10. Fv. 107 – Vardeveien
11. Fv. 130 – Skjærviken
12. Rv. 22 – Hafslund syd
13. Kv. Navestadveien
14. Fv. 118 – Sarpsbru
15. Fv. 114 – Grålum
16. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra sør
17. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra nord
18. Fv. 118 – Kalnes
19. Fv. 109 – Alvim vest
20. Fv. 1168 – Alvimveien
21. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra nord
22. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra sør
23. Kv. Tuneveien
24. Fv. – Ny bru i Fredrikstad

S1 og S2 er veier som stenges med bom, og dermed ikke kan benyttes.

Vi jobber med å lage nye og mer detaljerte kart over bomstasjonene.

Sender informasjonsfolder

Den endelige datoen vil bli kunngjort før jul. Her kan du lese «Alt om bomåpningen 2024» på nettsiden vår. Vi har også samlet ganske mange spørsmål og svar om bompenger. Les ofte stilte spørsmål her.

Rett over nyttår sender vi ut en brosjyre i papir til alle husstander i Fredrikstad, på Hvaler og i Sarpsborg, med praktisk informasjon om bompengeinnkreving og om Bypakke Nedre Glomma. Det er over 67.000 mottakere som får dette. Brosjyren vil i løpet av den første uken i januar også kunne hentes på Servicetorget på Sarpsborg Rådhus og Inbyggerdialog på Fredrikstad rådhus.

Mye informasjon rundt bompengeoppstarten vil også annonseres digitalt. For deg som ønsker å følge med på det som skjer rundt Bypakke Nedre Glomma, vil vi anbefale å abonnere på nyhetsbrevet vårt, som vi sender som epost når det er nyheter å melde. Du registrerer deg i skjemaet nederst på forsiden av bypakkenedreglomma.no.