Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Åpent møte om fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund i Fredrikstad

Reguleringsplanarbeidet for fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund er underveis, og onsdag 22. mars inviterte Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte for å presentere et innblikk i planprosessen så langt.

 

Åpent møte om Fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund gjennomført 22. mars 2017. Foto: Pål Dixon Sandberg/Statens vegvesen

De fremmøtte ved Litteraturhuset i Fredrikstad fikk høre Multiconsult informere om planforslaget og Bane NOR fortelle om planprosessen for InterCity mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Vegvesenet informerte om blant annet grunnerverv og åpnet for spørsmål fra salen.

 

– Slike informasjonsmøter er åpne for alle, men oppleves spesielt verdifullt for dem som på en eller annen måte er direkte berørt, sier planleggingsleder Lise Larsen.

 

– I tillegg til grundig informasjon får de fremmøtte muligheten til å snakke direkte med relevante fagpersoner, og komme med sine egne innspill og bekymringer. Beboernes perspektiv er interessant for oss under planleggingen, sier hun.

 

Spørsmålene fra salen omhandlet blant annet:
– Innløsing av eiendom og flytting
– Prosessen videre: Tidspunkter for innløsing, flytting, byggestart og ferdigstilling
– Løsninger for kryssing av vegen, kryssutforminger og hvilke veger som må stenges
– Hvorfor denne traséen ble valgt fremfor alternativet
– Hvordan trafikkavviklingen skal løses under anleggsfasen, og hva som blir gjort for å begrense støy og støv
– Hvor bomstasjonene skal settes opp
Fordelt over tre runder møtte det opp total 180-200 mennesker på informasjonsmøtet.

 

Vegvesenet jobber mot å få lagt ut forslag til reguleringsplan mot slutten av året.

 

Les mer på nettsiden til Statens vegvesen