Alt om bomåpningen 2024

Trygg sykkelparkering ved Sarpsborg jernbanestasjon

Pendler du med tog fra Sarpsborg jernbanestasjon? Nå kan du parkere sykkelen din ved stasjonen – det gamle godshuset litt sør for stasjonsbygningen er blitt sykkelhotell med plass til 100 sykler.

 

Sykkelparkering og reparasjoner

Vegg i vegg med sykkelparkeringen holder Pedalen sykkelverksted til. Her kan du få sykkelen din reparert mens du selv er på jobb. Det er også Pedalen som har ansvaret for daglig drift av sykkelhotellet og som administrer abonnementsordningen.

 

Hvordan fungerer det?

Du får tilgang til sykkelparkeringen via en smstjeneste. For 30 dager koster det kr. 100, for én uke koster det kr. 50.

 

Skriv SMS: PEDALEN SARPSBORG

Send meldingen til 2300

Du mottar SMS som gir tilgang til sykkelparkeringen. Det er en abonnementstjeneste og koster kr. 100 for 30 dager.

 

For tilgang én  uke:

Skriv SMS: PEDALEN SARPSBORG UKE

Send meldingen til 2300

Du vil motta SMS i retur som gir deg tilgang til sykkelparkering i syv dager. Tjenesten koster kr. 50.

 

 

 

Offisielt åpnet fredag 1. april

 

Fredag 1. april åpnet sykkelhotellet for publikum, og det var leder i samferdselskomitéen i Østfold fylkeskommune, Olav Ingebjørn Moe som klippet snoren.

 

– Vi har som mål å stanse veksten i personbiltrafikken i Nedre Glomma. Det er viktig å tenke hele reisekjeden fra hjem til arbeidsplass for pendlere. En trygg og sikker sykkelparkering er et viktig tiltak for å bidra til valget om å la bilen stå, sier Olav Moe.

 

 

Åpning av sykkelhotell ved Sarpsborg jernbanestasjon. Fra venstre eiendomssjef i ROM Eiendom, Anette Braathu Haaverstad, leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav I. Moe og varaordfører i Sarpsborg kommune, Linda Marie Engsmyr. Foto: Vibeke Weibell Eliassen

 

Sykkelhotellet har kommet på plass gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune, ROM eiendom, Jernbaneverket og Kirkens bymisjon.

 

Bypakke Nedre Glomma dekker kostnaden til istandsetting av anlegget, og ROM eiendom har stått som byggherre. Jernbaneverket dekker kostnadene til abonnementsordning og overvåking, og Kirkens bymisjon vil ha ansvaret for å administrere sykkelhotellet.