Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Tok ondet ved roten på vei til Foten

I årtier har beboere og feriegjester bekymret seg for mye trafikk og dårlige forhold for syklende langs Øyenkilveien i Fredrikstad. Onsdag åpnet 1400 meter gang- og sykkelvei på strekningen fra Møklegård til Øyenkilen – til stor glede for de frammøtte.

Prosjektet i regi av Bypakke Nedre Glomma har, som man skjønner, vært etterlengtet. Veien har stor trafikk, særlig om sommeren, siden dette er adkomstvei til den populære badeplassen ved foten.

– Dette har vært etterlengtet. Vi etterlyste sykkel og gangvei allerede på åttitallet, da barna var små. Vi har jo gått her med livet som innsats. Men nå har vi fått gode muligheter til å sykle og gå, sier Turid Vestheim og Gro Ytterstad fra Øyenkilen. Begge hadde tatt med seg flagg for å markere dagen. En nabo til anlegget fortalte at hun hadde håpet datteren skulle få glede av gang og sykkelvei da hun skulle på Slevik skole, men at datteren nå var godt oppe i 30-årene.

Ikke helt ferdig

Fortsatt gjenstår noe arbeid i begge ender av veien før alt er ferdig. Men for at syklende og gående skulle få glede av tiltaket nå i høytrafikk-sesongen, ble det valgt å foreta åpningen nå. Med det er enda et prosjekt i Bypakke Nedre Glomma fullført slik at det blir bedre forhold for dem som går og sykler.

– Gratulerer med dagen alle sammen! Dette har blitt en fantastisk gang- og sykkelvei, og pappahjertet mitt blir spesielt glad for at de små nå kan sykle trygt til og fra skole og hjem, sa Erik Skauen fra samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune under åpningsmarkeringen, mens fornøyde naboer flagget i bakgrunnen.

Onsdag formiddag klippet Skauen flaggbåndet og erklærte den nye gang- og sykkelveien for offisielt åpnet. Han ble godt hjulpet av varaordfører Kari Agerup, styreleder Jan Henrik Lund i Syklistenes Landsforening, Per Gunnar Schei, leder av Øyenkilen velforening, byggeleder Uno Henriksen og prosjektleder Tore Veum fra Statens vegvesen.

Oppgradert busstopp

Anleggsarbeidet startet høsten 2017, og skal sluttføres i løpet av september 2018.

– Vi tar nå i bruk 1400 meter av en strekning på totalt 1700 meter. I tillegg til den nye gang- og sykkelveien har vi bygget 400 meter ny bilvei, oppgradert ti busstopp, lagt om kabler og ledninger og oppgradert overvannssystemet, forteller prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Blir forkjørsvei

Det gjenstår noe arbeid i hver ende av strekningen. Møklegårdkrysset skal bygges om og veien skal ferdigstilles helt ytterst i Øyenkilen. Dette blir gjort rett etter sommerferien.
– Arbeidene skal være ferdige til 7. september, for fra den datoen blir Øyenkilveien forkjørsvei, opplyser Veum.

Bypakkeprosjekt

Den nye gang- og sykkelveien er ett av tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å legge bedre til rette for de som går og sykler. Med denne strekningen ferdigstilt er det sammenhengende gang- og sykkelvei fra Øyenkilen til Gressvik i Fredrikstad.

–  Dette gir en gjennomgående trygg sykkeltrasé både for de som bor her og for alle som kommer hit for å bade. Det har blitt veldig fint, sa Jan Henrik Lund, styreleder i Syklistenes landsforening i sin gratulasjonstale.

– Dersom vi skal oppnå målene i bypakka må vi tilrettelegge for at folk skal gå mer, sykle mer og kjøre mindre bil. Dette anlegget gjør at alle Øyenkilenbarna nå kan sykle og gå trygt til og fra Slevik skole. Dette har vi ventet på og nå er vi endelig her, uttalte en glad Kari Agerup, varaordfører i Fredrikstad kommune, under onsdagens markering.

Godt samarbeid

Totalkostnaden for prosjektet er i overkant av 35 millioner kroner, som er noe lavere enn opprinnelig budsjett. Statens vegvesen har vært byggherre på oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Park og Anlegg AS har vært utførende entreprenør.