Alt om bomåpningen 2024

Bomringen rundt Fredrikstad utsettes

Det har tidligere vært forespeilet at bomstasjonene rundt Fredrikstad vil åpne 1. oktober, men på grunn av at riksvei 110 Simo – Ørebekk er utsatt, vil bompengeinnkrevingen først starte neste sommer, når rv 110 er forventet ferdig.

 

På grunn av utfordringer med fundamenteringen av ny bru over Seutelva, utsetter Statens vegvesen åpning av riksveg 110 Simo-Ørebekk fra høsten 2018 til sommeren 2019.

 

RV 110 Simo-Ørebekk er et såkalt bompengeutløsende prosjekt. Åpning av bomringen rundt Fredrikstad sentrum blir dermed utsatt tilsvarende som åpningen av vegstrekningen.

 

Du kan lese mer på Statens vegvesen sine nettsider her