Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Sykkelrute 9 i Sarpsborg: Sandesund – Spikerbukta

Sykkelfelt er anlagt fra Storgata og ned mot Paddekummen i Sarpsborg.

[prosjekt_info]