Sykkelparkering i Fredrikstad

Fredrikstads gågate med sidegater skal utstyres med flere sykkelparkeringer. Foreløpig er det etablert parkeringer ved Stortorvet, inngangen til gågata, ved McDonalds og ved Chocoloco. Les mer her!

[prosjekt_info]