Alt om bomåpningen 2024

Sykkelrute 3 i Sarpsborg, inkl. sykkelbru over Glomma

For å legge bedre til rette for gående og syklende inn mot Sarpsborg sentrum, skal det etableres en ny sykkelrute mellom Hafslundsøy og Sarpsborg sentrum. Første del av prosjektet er bygging av sykkelbru over Glomma, mellom Opsund og Hafslundsøy.

[prosjekt_info]