Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Sykkelrute 1 i Sarpsborg: Sentrum – Grålum, kulvert under fv.118

Det skal anlegges undergang for gang- og sykkelsti under fv.118 ved Tune kirke/Tunevannet. Planlagt byggestart er høsten 2017.

[prosjekt_info]