Alt om bomåpningen 2024

Stabil trafikkmengde i Fredrikstad

Antall biler som passerte bompunktene rundt Fredrikstad var relativt jevnt gjennom bompengeperioden på tre og et halvt år, justert for pandemien og færre reiser.

I slutten av 2019 startet innkrevingen av bompenger i Fredrikstad. Prosjektene i bypakke fase 1 er nedbetalt, slik at det fra 31. mai i år er en pause i betalingen for bilene frem til januar.

Fra mars 2020 frem til vinteren 2022 var det noe færre biler på veiene, i første rekke grunnet pandemien. Ser vi på tallene fra 1. januar til 31. mai, finner vi at det i 2020 og 2021 passerte om lag 5,2 millioner biler. Tilsvarende tall fra 2022 og 2023 er 5,9 millioner i begge årene. Dette i følge tall fra Vegfinans.

14-15 millioner passeringer årlig

Totalt antall biler som passerte pr. år er som følger:

  • 2020 13.490.690
  • 2021 13.835.829
  • 2022 14.444.268

I perioden fra 1. januar til 31. mai i år, passerte totalt 5.949.146 biler. Den beste sammenligningen ville vært 2019 (før pandemien) mot 2023 (etter pandemien), men bommene var først i drift i november 2019. Det blir spennende å se om bompausen i Fredrikstad vil påvirke trafikkmengden i nevneverdig grad. Etter marsjfarten hittil i år, kan det gjettes ut av tallene at det vil passere snaut 15 millioner biler i Fredrikstad, sett hele 2023 under ett.

Stadig flere elbiler

Gjennom pandemiårene passerte henholdsvis 13,5 millioner biler i 2020, og 13,8 millioner biler i 2021. Vi ser at elbil-andelen er sterkt økende. I 2021 var 16 prosent av passeringene elbiler, i 2022 steg det til 27,5 prosent, mens det hittil i 2023 er på hele 30,8 prosent.

Nesten 10 prosent av de passerende bilene betalte full pris, mens resterende hadde bombrikke. 1,2 prosent hadde fritak som forflytningshemmet, mens bare 1 prosent nådde månedstaket for maksimalt antall betalende passeringer.

I januar 2024 blir det satt i drift bompengeinnkreving i Fredrikstad og Sarpsborg, som et resultat av bypakke fase 2. Vegfinans vil sørge for at tellingen av kjøretøy gjennom bompunktene får fortsette også i den perioden det ikke belastes bompenger.