Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Siri Martinsen er ny leder av styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma

I styringsgruppemøtet fredag 1. oktober ble Siri Martinsen (Ap) valgt som ny leder for Bypakke Nedre Glomma. Hun tar over etter nåværende ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap). Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, ble valgt som nestleder.


Konkurranse mellom regioner

Siri Martinsen sitter også som leder av Jernbaneforum og blir nå en sterk stemme for samferdselsutviklingen i Nedre Glomma.

– Infrastrukturarbeidet i Nedre Glomma går inn i en spennende fase. Det er nå viktig at vi holder oppe framdriften for å få fattet lokalpolitiske vedtak om fase 2 i løpet av høsten.


– Byer og regioner landet over jobber med lignende bypakker som den vi har i Nedre Glomma. Konkurransen om å bli prioritert av sentrale myndigheter er med andre ord hard. Det at vi står sammen i Nedre Glomma, gir oss styrke og tyngde i forhandlinger om byvekstavtaler, sier Martinsen. 

Historien har vist oss at infrastrukturarbeid ikke er rett fram. Det dukker stadig opp hindringer.

– Skal vi lykkes må vi imidlertid ikke gi oss, men fortsette det gode arbeidet. Vi må se mulighetene og være tydelige i dialogen med sentrale myndigheter, sier Martinsen.