Alt om bomåpningen 2024

Vedtok ny samarbeidsavtale

Det er inngått en ny samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. Dette er den tredje i rekken siden 2011.

– Fornyelsen av avtalen betyr at samarbeidet for å gjøre Fredrikstad og Sarpsborg til gode byer å bo og ferdes i fortsetter, sier Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

Må løse transportutfordringene i fellesskap

Nedre Glommaregionen er i utvikling og det er befolkningsvekst i begge byene. Regionen er en felles bo- og arbeidsregion der svært mange daglig pendler til og fra jobb over kommunegrensa. Dette bidrar til at transportsystemet vårt må utvikles.

– For å nå målene våre om at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, fremfor å kjøre bil trenger vi å komme frem til de gode løsningene i fellesskap. Vi må se hele regionen under ett, sier Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma. 

Staten deltar aktivt i samarbeidet

Fra 2014 og frem til i dag har Bypakke Nedre Glomma mottatt 518 millioner kroner i belønningsmidler fra staten. For å få tildelt disse midlene må vi oppnå nullvekstmålet, noe som innebærer at all vekst i biltrafikken skal overføres til kollektiv, gange og sykkel. Belønningsmidlene betyr mye for utviklingen av transportsystemet i regionen vår.

– Midlene benyttes i hovedsak til drift av kollektivtrafikk, både buss og fergedrift i Fredrikstad, samt infrastruktur for sykkel. Midlene finansierer ordningen HjemJobbHjem som jobber for å endre de ansattes reisevaner til og fra jobb, forteller Haug.

Viktig for folkehelsa, byutvikling, miljø og klima

Å utvikle transportsystemet handler ikke bare om å gjøre det mer effektivt å reise og frakte gods og varer. Det handler også om å utvikle byene slik at de blir hyggeligere å bo i og ferdes i.

Blir vi flinkere til å reise kollektivt og gå og sykle framfor å benytte bil, vil det være et viktig bidrag for et bedre bymiljø, bedre folkehelse og mer effektiv transport for næringslivet.

– Vi trenger alle å bli mer bevisste på hvilke valg vi tar i hverdagen. Små endringer i våre reisevaner kan bety mye både for egen helse og for byene våre, sier Haug.