Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Legger frem nytt forslag til fase 2 av Bypakke Nedre Glomma

I nytt forslag til fase 2 er det lagt opp til at bilistene skal betale betydelig mindre når de passerer en bom enn de gjør i Fredrikstad i dag. Samtidig må kommuner og fylke finansiere en større del av prosjektporteføljen enn tidligere.   

Styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma får fredag 1. oktober presentert et nytt forslag til fase 2 som er nedskalert fra 2018-porteføljen i tråd med regjeringens bompengeforlik. Det betyr at bilistene samlet sett skal betale mindre i bompenger for å finansiere prosjektene det er foreslått gjennomført i fase 2 – en andel på kun 74 %.

I det nye forslaget finansierer bilistene kun 6,7 milliarder av kostnadene i porteføljen med bompenger. I forslaget fra 2018 skulle bilistene finansiere 11,2 milliarder i bompenger. Reduksjonen tilsvarer ca. 40 %.  

– Vi har jobbet etter de nye føringene fra regjeringen og redusert den økonomiske belastningen for bilistene betydelig. Samtidig har vi sørget for å beholde de viktigste prosjektene for å utvikle transportsystemet og løse de trafikale utfordringer vi har langs de aktuelle strekningene, sier daglig leder av Bypakke Nedre Glomma, Jostein Haug.

Prosjektene i fase 2 og kostnader

Det nye forslaget til prosjektporteføljen er redusert fra en totalsum på 13 milliarder** til 8,9 milliarder kroner. Det var i fjor høst at en prosjektgruppe gikk i gang med å utarbeide en nedskalert pakke for fase 2 på bakgrunnen er bompengeforliket som ga nye statlige føringer.

Prosjektgruppen beholdt en del av rammene som ble lagt i 2018 og har jobbet med å nedskalere ut ifra forrige portefølje.

**Alle summer i 2021-kr.