Alt om bomåpningen 2024

Reguleringsplaner for fv. 109 Rolvsøysund-Alvim ute til offentlig ettersyn

 

Forslag til reguleringsplaner for fylkesvei 109 mellom Rolvsøysund og Alvim i Sarpsborg, trinn 1 og trinn 2, ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader er 11. juni 2019.

Reguleringsplanene inneholder detaljer om hvordan strekningene er planlagt bygget, og konsekvensutredning for strekningene.

Plandokumentene finnes på Vikens nettsider. 

 

To trinn

Strekningen fv. 109 Rolvsøysund-Alvim er delt i to reguleringsplaner, trinn 1 og trinn 2. Årsaken til opp­delingen er at det ved Yven ikke er tilfredsstillende områdestabilitet til å kunne bygge vei i dagens situ­asjon. Tiltakene som er avhengig av at jernbanen er flyttet reguleres derfor i egen reguleringsplan i trinn 2. Begge reguleringsplanene er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt på høring nå.

 

Informasjonsmøte 15. mai

Statens vegvesen inviterer til åpent møte om reguleringsplanforslagene:

Tidspunkt: Onsdag 15. mai. Det blir holdt like orienteringer i plenum kl. 14.00, 16.00 og 18.00.

Sted: Greåker videregående skole, Fortunaveien 16.

 

Merknader

Har du merknader til planene kan de sendes skriftlig til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2650 Lillehammer, eller på epost til firmapost-ost@vegvesen.no.

Alle innspill må merkes 15/226739 og sendes innen 11. juni.

 

Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på spørsmål.