Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

cHverdagen – en 30 dagers endringsreise

Hva skjer når man utfordrer 14 personer til å endre en reisevane i en mer miljøvennlig retning i 30 dager?

Disse personene skal endre en reisevane i eget liv med mål om en endring fra å bruke personbil til at de heller velger å gå, sykle eller å reise kollektivt. De skal dele sine erfaringer, gode som dårlige, med omverden.

 

cHverdagen er en mobilisering av verdens mest effektive mobilitetstiltak – folket.  Endringsreisen starter 29.april og avsluttes 28. mai.

 

>>FØLG cHverdagen på FACEBOOK

 

Hvordan få hverdagen til å gå opp og samtidig ta vare på helse, miljø og klima?

Det er hvordan vi reiser og hvor vi bor, som i sum avgjør hvor bærekraftig regionen Nedre Glomma er. Bypakke Nedre Glomma har som mål å redusere bruken av personbil og øke bruken av sykkel, gange og kollektivtransport. I cHverdagen viser vi hvordan mennesker kan bidra til å nå dette målet.
Vi har utfordret 14 mennesker fra vår region til å gjøre en forskjell. Les mer om deltakerne og følg deres 30 dagers endringsreise her.

 

Dette skjer

Hver enkelt deltager velger en utfordring, et lite personlig endringseksperiment, og lever med dette i 30 dager. Det er en liten reise.

For å gjøre reisen så innholdsrik og spennende som mulig blir deltagerne fulgt opp med forskning, råd, tips og inspirasjon.

Underveis deler de sine tanker og historier med hverandre og med omverden på en digital fortellerplattform. En viktig del av eksperimentet er refleksjoner, opplevelser og ringvirkninger.

 

Ta utfordringen du også

Andre i Nedre Glomma-regionen kan bli med på denne reisen, enten aktivt ved å ta en utfordring selv eller som støttespillere til selve kampanjen. De som blir aktivt med, kan melde seg på vårt arrangement på Facebook. Her vil de følges av forskerne som gir tilbakemeldinger underveis. Jo flere som deler sine tanker, jo bedre kunnskap får vi om hva som skal til for å nå målet om å ikke øke omfanget av reiser med personbil.

 

Metodeopplegg utviklet av klimaforskere

For å begrense den negative effekten av at klimaet er i endring må samfunnet gjennom en omstilling som berører både teknologi, politikk, kultur og økonomi. Dette vil også trolig påvirke enkeltmenneskets valgmuligheter.

Klimaproblemet og behovet for nødvendige endringer er godt forankret i forskning, i utallige rapporter og nyhetssaker. Den store utfordringen er likevel å forstå hva vi som enkeltpersoner kan gjøre og hvordan vi kan utgjøre en forskjell.

Mange mener at svaret ligger i en endret adferd, for eksempel å sykle, resirkulere, slå av lysene eller dyrke egen mat. Andre peker på behovet for samfunnsendringer, som flere sykkelveier, gjenbruksmote, reguleringer og lover.

Saken er at vi trenger begge! Det er her cHverdagen kommer inn.

I cHverdagen flytter vi fokus fra å skulle redde hele verden, eller Nedre Glomma for den saks skyld, til å fokusere på én eneste liten endring. Ved å bryte ned den store og uoverkommelige klimautfordringen til én konkret handling, og gjøre det til et personlig og overkommelig endringseksperiment, kan plutselig alle bidra med litt.

 

Forankring i forskningen
cHverdagen er et prosjekt levert av cCHANGE i samarbeid med prosjektet Bypakke Nedre Glomma. Dette 30 dagers endringsprosjektet, er utviklet av professor Karen O`Brien ved universitet i Oslo og bygger på mer enn 30 år forskning på temaene klimaendringer, bærekraft og omstillinger.