Alt om bomåpningen 2024

REFERATER FRA MØTER I STYRINGSGRUPPA

Saksdokumenter og referater vil fra høsten 2017 bli publisert på nettsiden til Østfold fylkeskommune: www.ostfoldfk.no/politikk/moteplan-med-saker-og-vedtak/moteplan

 

REFERATER 2017

Referat styringsgruppemøte 1 – 25. januar 2017

 

Referat styringsgruppemøte 2 – 17. mars 2017

 

Referat fra styringsgruppemøte 3 – 12. mai 2017

 

Referat fra styringsgruppemøte 4 – 14. juni 2017

 

Referat fra styringsgruppemøte 15. september 2017

 

REFERATER 2016

 

Referat styringsgruppe møte 1 – 5. februar 2016

 

Referat styringsgruppemøte 2 – 1. mars 2016

Referat styringsgruppemøte 3 – 6. april 2016

Referat styringsgruppemøte 4 – 4. mai 2016

Referat styringsgruppe møte 5 – 15. juni 201

Referat styringsgruppe møte 6 – 21. september 2016

 

Referat styringsgruppe møte 7 – 21. oktober 2016

 

Referat styringsgruppe møte 8 – 14. desember 2016