Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Informasjonsmøte om fylkesvei 109

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planene for fylkesvei 109 forbi Yven i Sarpsborg. Vi orienterer om traséalternativene, og prosessen for videre planlegging. I tillegg blir det informasjon om grunnerverv og rettigheter ved innløsing av eiendommer.

 

Tid: Onsdag 23. november 2016, klokken 18.00 – 20.00
Sted: Greåker videregående skole, Fortunaveien 16, 1719 Greåker

 

Det blir først en orientering i plenum, og deretter mulighet for å snakke med planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen. Statens vegvesen tar gjerne imot innspill til planarbeidet. Møtet er åpent for alle interesserte. Det blir enkel servering. Vel møtt!

 

  • For mer informasjon om prosjektet fylkesvei 109 Råbekken-Torsbekkdalen – se Vikens nettsider. 
  • Les mer informasjon om møtet her.