Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Pellygata i Sarpsborg endres

Kommende mandag stenger deler av Pellygata i Sarpsborg. Det betyr at bussen må finne en annen vei til og fra bussterminalen. Pellygata skal rustes opp og forskjønnes.

Mandag 14. august vil Pellygata i Sarpsborg sentrum stenges for trafikk på grunn av undersøkelser og vegarbeider. Bussene vil fra samme dag kjøre Kirkegata inn i byen, og Astrids gate ut av byen mot Borgenhaugen. Her kan du lese mer om endringer fra Østfold Kollektivtrafikk.

Selve grunnarbeidene rundt oppgraderingen av nye Pellygata starter først i uke 34, men allerede fra kommende mandag av vil deler av Pellygata være stengt i forbindelse med undersøkelser av grunnforhold, skriver Sarpsborg Arbeiderblad i sin nettavis.

Det blir skiltet omkjøringer under anleggsperioden, og du må i perioder finne andre veier inn og ut av Sarpsborg sentrum fra øst. Dette er en del av et større opprustningsprosjekt i parallellgata til Sarpsborgs gågate. Her kan du lese mer om hele prosjektet på nettsiden til Sarpsborg kommune.

Fremdriftsplan: 

Fase 1 – Jernbanegata – Nils Hønsvaldsgate
Gravearbeider uke 33 – 44
Overflatearbeider fra uke 45

Fase 2 Nils Hønsvaldsgate – Torggata
Gravearbeider uke 45 – 50
Overflatearbeider starter uke 50

Fase 3 – Sverres gate – Jernbanegata
Gravearbeider uke 50 – mars 24
Overflatearbeider starter mars 24

Asfaltarbeider vår 24 – ferdig juli 24

  • Hele veibredden stenges
  • Fremkommelig for gående
  • 25 – 30 meter av veien stenges
  • Ingen blir stengt inne
  • Buss – Østfold kollektivtrafikk
  • Enveiskjørte gater åpnes for trafikk 2 veier