Alt om bomåpningen 2024

Nye skilt på Glommamstien til våren

180 nye og moderne skilt skal gjøre det enklere å finne rett vei og avstand for gående, joggende og syklende på Glommastien.

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har nå landet en ferdig skiltplan for Glommastien. Den gamle stimerkingen med brune pæler langs en av regionens mest populære turstier var moden for utskifting og forbedring. Forhåpentligvis blir det slutt på usikkerheten for å finne veien.

En del av bypakka

Forbedringene langs Glommastien er en del av bypakka, og en del av hovedsykkelvei-prosjektet. Glommastien er en turvei, men likevel mye brukt av syklister. Man kan sykle mellom byene mer landlig og i mer frisk luft, som alternativ til de etter hvert mange gode sykkeltraséene.

– Dette blir en forlengelse av hovedsykkelvei-skiltingen. Sarpsborg gjør det samme med sin del av Glommastien, sier Rasmus Leiro, sykkelplanlegger i Fredrikstad kommune.

Han forteller videre at de burgunderrøde skiltene skal være langs vanlige offentlig veier, med krav til snømåking, og underlag og godkjennelse av Statens vegvesen. En forventet standard for drift og vedlikehold. Men strekninger som Glommastien, som også brukes av syklende, skal skiltes med turveiskilt som følger standarden for turvei.

Ferdig til våren

Fredrikstad har den største delen av Glommastien i sin kommune, og setter ut 130 nye skilt. I Sarpsborg blir det 50 skilt, slik at totalen blir hele 180 flotte skilt med eksakt informasjon for de som bruker områdene. Prisen for dette tiltaket og de store forbedringene vil bli på rundt 1 million kroner totalt.

– Vi jobber sammen med Fredrikstad kommune om Glommastien. Skiltplaner er sendt på en uformell tilbakemeldingsrunde til interessenter med frist 1. desember. Vi jobber for å planlegge bestilling av skilt og håper at vi får fysisk skiltet til våren 2024, forteller rådgiver Kari Lindqvist i virksomhet kommunalteknikk i Sarpsborg kommune