Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Nedre Glomma får 300 millioner til kollektivtransport, sykkel og gange

Samferdselsdepartementet tildeler Nedre Glomma belønningsmidler for fire nye år.

– Dette var gledelige nyheter! Det betyr at vi kan fortsette å forbedre kollektivtilbudet og tilby reisende i Sarpsborg og Fredrikstad lave priser på bussen, sier leder av styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma, Jon-Ivar Nygård.

Bypakke Nedre Glomma søkte tidligere i år staten om midler til å redusere prisene på kollektivtrafikken og til å opprettholde det gode kollektivtilbudet. De 220 millionene fra Samferdselsdepartementet utgjør 55 millioner årlig over en fire års periode. I tillegg får Nedre Glomma 20 millioner årlig til å holde billettprisen på samme lave nivå som i dag.

Gode resultater i Nedre Glomma

Belønningsmidlene skal brukes for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i Nedre Glomma. I periodene Bypakke Nedre Glomma har hatt avtale med staten om belønningsmidler, er det gjennomført en rekke tiltak for å nå nullvekst i personbiltrafikken. Og de har gitt resultater.

– Vi har de siste årene hatt en solid økning i antall passasjerer på buss og på ferjer og reduksjon i antall reiser med personbil. Det viser at innsatsen vår nytter og at vi er på riktig vei, sier Nygård.

Tapte inntekter for kollektivtrafikken

I forbindelse med koronasituasjonen fraråder helsemyndighetene reiser med kollektivtransport med mindre man må. Dette har ført til tapte inntekter for Østfold kollektivtrafikk den siste tiden.

– Belønningsmidler skal ikke brukes til å dekke inntektstapet. Akkurat hvordan det skal dekkes blir et anliggende mellom stat, fylkeskommune og kollektivselskapet, sier Nygård.