Alt om bomåpningen 2024

Kan barna sykle eller gå til skolen?

Etter nesten to måneder med hjemmeskole har endelig mange barn i Nedre Glomma hatt sin første uke tilbake på skolebenken. Mange foreldre velger nå å kjøre barna sine til skolen, noe som kan føre til en farlig skolevei for elevene.

Trygg trafikk var tidligere denne uken ute med en oppfordring til foreldrene om å la barna sykle eller gå til skolen fremfor å kjøre de.

– Selv om foreldre kjører barna sine i aller beste mening, er det et problem at det er veldig mange biler på veiene rundt skolene samtidig. I likhet med skolestart i august kan det i dagene som kommer bli mer kaotisk og mer utrygt rundt skolene og langs skoleveien, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma, mener at Trygg Trafikk har et viktig budskap til foreldrene.

– Når mange foreldre kjører barna bidrar det til økt trafikk på skoleveien. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko for de barna som går og sykler. Dersom du kan sende barna til skolen på sykkel eller til fots, gjerne i følge med en voksen eller et eldre søsken, gir det en tryggere skolevei for alle barna.

Hva gjør du når skolebuss er helt nødvendig?

Myndighetene fraråder bruk av kollektivtransport, men for noen elever er skolebussen helt nødvendig. Østfold kollektivtrafikk har innført en rekke smitteverntiltak på skolebussene og etablert gode reiseråd som de anbefaler at foresatte setter barna godt inn i.

https://ostfold-kollektiv.no/nyheter/reiseraad-for-skoleskyss/?fbclid=IwAR3IzC-jsYrxgTdJODa6sJb8KcH3I-WCs84VnpJecLc0LRa76-3bruU_LCA

Vårsjekk av sykkelen

Det har vært mange fine dager i april og de fleste har kanskje funnet frem sykkelen allerede. Men har du gjort den klar for en ny sesong?

I denne filmen viser Lasse Bråthen fra Pedalen sykkelverksted i Fredrikstad hvordan du kan gjøre sykkelen din klar for våren.

Flere tiltak for å gjøre skoleveien tryggere for barna finner du på nettsiden til Trygg trafikk.