Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Jon-Ivar Nygård ny styreleder for Bypakke Nedre Glomma

Jon-Ivar Nygård ble fredag valgt til ny styreleder for bypakkesamarbeidet i Nedre Glomma. Han tar over vervet etter tidligere fylkesordfører Ole Haabeth.

– Det er spennende tider for Bypakka. Behovet for å modernisere infrastrukturen i Nedre Glomma bli ikke mindre i årene som kommer.  Nå er det viktig å være offensive for samferdsel, sier Nygård.

Antall passasjerer gått kraftig opp

Det har vært et godt år for kollektivtrafikken i Nedre Glomma. Bussene hadde en økning i antall passasjerer på hele 26,5 % i Nedre Glomma i fjor og nærmere 70 % i gratisperioden i Fredrikstad. Samtidig ser vi at ferjene igjen setter ny rekord i antall passasjerer.

– Det er fantastisk å se at så mange fortsatt reiser med ferjene. Det viser at vi har et attraktivt tilbud som passer for mange. Det er helt riktig å utvide ferjetilbudet og med den satsingen vi skal gjøre, er målet å nå 1,5 million passasjerer i 2020, forteller Nygård.

I 2019 var det 1, 470 000 passasjerer som reiste med ferjene.

Færre biler og flere besøkende til sentrum

Nedgang i biltrafikken i 2019 er på 4,3 % sammenlignet med 2013. Det viser at Bypakke Nedre Glomma oppfyller målet sitt om nullvekst i personbiltrafikken.

Etter at bomringen åpnet i Fredrikstad i november 2019 ser vi en tydelig nedgang i biltrafikken inn til sentrum.

Følg linken for mer informasjon og tall fra 2019 

Foto: Fredrikstad kommune