Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Forhandlingsstart byvekstavtale

Mandag 4. mars markeres oppstart av forhandlinger om byvekstavtale for Nedre Glomma.

Samferdselsdepartementet har nå sendt invitasjon til ordførerne og pressen for å markere startskuddet for forhandlingene.

– Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Nedre Glomma kan nå nullvekstmålet for personbiltransport. Jeg er glad for at forhandlingene om en byvekstavtale også for Nedre Glomma nå kan komme i gang, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en melding i dag.

Representanter fra Sarpsborg og Fredrikstad, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren er invitert til å være til stede når Samferdselsministeren overleverer statens mandat for forhandlingene om en byvekstavtale for Nedre Glomma til Statens vegvesen.

Det ber satt en ramme på 867 millioner kroner over en tiårsperiode.