Fem nye år med samarbeid for Nedre Glomma

Partene i Bypakke Nedre Glomma signerte fredag avtalen som sikrer fem nye år med samarbeid for bedre framkommelighet, bedre miljø og samordnet byutvikling.

 
Den reviderte samarbeidsavtalen ble undertegnet av Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen under styringsgruppemøtet fredag formiddag.

 

– Det nytter
– De fem årene som har gått, har understreket det gode samarbeidsklimaet som hersker mellom partene. Og samarbeidet viser at det nytter å få gjort noe med de utfordringene vi har i Nedre Glomma: Mye biltrafikk, kompliserte løsninger for bedre samfunnsutvikling og et presset miljø. Vi har sett at tiltakene vi har satt i gang gir effekt. Vi har bremset veksten i trafikken, men vi er ikke i mål ennå. Det er en spore for videre og tett samarbeid, sier partene i samarbeidsavtalen.

 

 

Avtalen som ble undertegnet fredag, sikrer tett, koordinert og god innsats for å bedre forholdene i Nedre Glomma.

 

– Vi skal ikke stikke under en stol at det er et komplisert og tidkrevende arbeid. Det er på mange måter en transformasjon av områdene vi bor, lever og arbeider i. Gjennom de tiltakene vi gjennomfører og utbyggingene vi foretar, gjør vi Nedre Glomma til et bedre og mer framtidsrettet bo- og arbeidsmarked, og vi er helt avhengige av samarbeidet for å få det til. Å drive sentrumsutvikling, jernbaneutbygging og veiutbygging samtidig er omfattende, og vil prege regionen i årene som kommer. I den andre enden ser vi en moderne, klimariktig og attraktiv region, sier ordførerne Jon Ivar Nygård, Sindre Martinsen-Evje, fylkesordfører Ole Haabeth, avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen, Statens vegvesen Region øst og prosjektdirektør Anne Siri Haugen fra Jernbaneverket i en felles uttalelse.

 
Om Bypakke Nedre Glomma
I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

 

 

Finansiering av tiltakene
Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma vil koste ca. 10 milliarder kroner. Tiltakene finansieres av staten, fylkeskommunen, kommunene og brukerne av veien (bompenger). Midler til utbygging av jernbanen kommer i tillegg.

 

Så langt har Stortinget godkjent fase 1 av Bypakke Nedre Glomma. I denne fasen inngår utbyggingen av riksvei 110 Ørebekk-Simo, utbygging av flere gang- og sykkelveier, kollektivtiltak og planlegging for neste fase – tilsammen ca. 1,2 milliarder kroner. Om lag 50 prosent av dette vil bli finansiert med bompenger. I tillegg kan Nedre Glomma oppnå egne statlige tilskudd til tiltak som fører til at personbiltrafikken ikke øker (belønningsmidler/ bymiljøavtaler). For perioden 2014 til 2017 er belønningsmidlene på til sammen 240 millioner kroner.