Alt om bomåpningen 2024

Best til å sykle til jobben

Ansatte på Denofa og i Sarpsborg kommune var vinnere i høstkampanjen «Sykle til jobben» i regi av HjemJobbHjem i oktober.

I oktober har hele 69 medlemsbedrifter i HjemJobbHjem kjempet og motivert hverandre i Sykle til jobben-aksjonens høstkampanje. I hard konkurranse var det Fredrikstad-bedriften Denofa og Sarpsborg kommune kompetansesenter rus og psykisk helse som ble de store vinnerne.

Denofa var den bedriften som fikk flest poeng totalt, mens Sarpsborg kommune virksomhet Kompetansesenter rus og psykisk helse fikk flest poeng per deltaker. Les mer om saken på nettsiden til HjemJobbHjem Nedre Glomma her.

Flinke kommuneansatte

Tre ansatte i Sarpsborg kommune fikk sin velfortjente hyllest. Tina Mørk (fra høyre), Torgrim Vågan og Kari Jasinski fra Sarpsborg kommune, Kompetansesenter rus og psykisk helse, viste alle stor innsats under Sykle til jobben-aksjonens høstkampanje, og fikk flest poeng per deltaker blant HJH-medlemsbedriftene. 

Under hele høstkampanjen har trioen Tina, Torgrim og Kari fra Sarpsborg kommune vært aktive til og fra jobb og i fritiden. Faktisk så aktive at de fikk flest poeng per deltaker blant alle medlemsbedriftene til HjemJobbHjem.

Kamyar Ahmadi fra HjemJobbHjem gleder seg over at så mange medlemsbedrifter har deltatt i kampanjen, og håper at flere nå kan holde på de gode reisevanene selv om konkurransen er over.

– Det har vært en imponerende innsats som har blitt lagt ned i hele oktober, og gratulerer til Denofa og de ansatte i Sarpsborg kommune som stakk av med seieren. Vi ser det både i høstkampanjen og i Sykle til jobben-aksjonen på forsommeren at dette er noe medlemsbedriftene liker å delta på. Det er veldig gøy å følge. Kampanjen er et fint ekstratilbud ved siden av medlemsfordelene man får resten av året, smiler Ahmadi.

HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Gjennom felles innsats kan vi sørge for litt renere luft og et bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg bidrar de motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen.

For å skape en mer bærekraftig framtid, må vi alle sammen endre på noen av vanene våre. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre raskt, er det å reise annerledes. Færre er nødt til kjøre på bensin og diesel, og flere må reise kollektivt, sykle eller gå. Dette krever en felles innsats.

HjemJobbHjem-ordningen når ikke bare ut til noen få entusiaster, men er satt sammen for å inkludere alle. Folk har ulik terskel for å prøve noe nytt, og for å endre vanene sine. Med HjemJobbHjem er det mulig for alle ansatte i en medlemsbedrift å teste ut ulike ting, for eksempel knyttet til sykling eller rabatt på månedskort, samt andre motiverende tiltak for å senke terskelen for endring.

Bypakke Nedre Glomma har etablert HjemJobbHjem-ordningen i samarbeid med næringslivet i regionen. Dette er et viktig ledd i deres overordnede mål om nullvekst i personbiltrafikken. Den daglige driften av HjemJobbHjem er det INSPIRIA science center som har ansvar for, og sammen med gode samarbeidspartnere, bistår man bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad på endringsreisen.

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider partene Viken fylkeskommuneFredrikstad kommuneSarpsborg kommuneStatens vegvesen, og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutviklingen i regionen.