Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

80millioner til Bypakke Nedre Glomma

Etter å ha godkjent rapporteringen for 2021 vil Samferdselsdepartementet nå utbetale nærmere 80 millioner kroner til Bypakke Nedre Glomma for 2022.

58,5 millioner kroner i belønningsmidler og 21,3 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport.

– Korona og restriksjonene har naturligvis preget bruken av kollektivtransport i både vår region og nasjonalt. Nå er samfunnet endelig på vei tilbake til normalen. Bypakke Nedre Glomma må arbeidet aktivt for å øke bruken av kollektivtransporten, sykkel og gange igjen, sier Jostein Haug, daglig leder av Bypakke Nedre Glomma.

Over 50 millioner av midlene skal brukes på reduserte kollektivpriser og et bedre kollektivtilbud i Nedre Glomma. 10 millioner skal brukes på sykkeltiltak. Videre satses det for fullt for å rekruttere flere bedrifter til HjemJobbHjem, som er en mobilitetsordning som skal gjøre det enklere og billigere for ansatte i lokale bedrifter å sykle, gå eller reise kollektivt på jobb.

Les mer om HjemJobbHjem her

Belønningsavtale med staten

Nedre Glomma har hatt belønningsavtale med staten siden 2013. I perioden 2014 til 2022 har Nedre Glomma mottatt totalt kr. 598 mill. Målet for belønningsordningen er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Her finner du alle årsrapportene for belønningsordningen i Nedre Glomma

Les mer om finansiering og belønningsavtaler her.