Alt om bomåpningen 2024

Åpnet ny Årum bru

Tirsdag 28. juni ble den nye parallell-brua på Årum i Fredrikstad åpnet med taler av Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, ordfører Siri Martinsen og prosjektleder Edgar Barsjø.

Bilde: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Fredrikstadordfører Siri Martinsen, Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje og Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland åpnet ny Årum bru.

Årum bru er det siste store prosjektet i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma og vil gjøre trafikken sikrere for alle, både tungtrafikken på E6, for trafikken på riksvei 22, for de myke trafikantene og ikke minst for skolebarna.
Du kan lese mer om åpningen og prosjektet hos veieier Statens vegvesen