Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Vil bedre bussituasjonen

Busstilbudet i Nedre Glomma har den siste tiden vært preget av at flere innstilte avganger og forsinkelser. Nå tas det flere grep for å løse problemene.

Viken fylkeskommune informerer på sin nettside om grep som tas for å forbedre regularitet og pålitelighet i bussituasjonen i Nedre Glomma. Teksten gjengis her:

Oppstarten for Nobina AS har vært utfordrende i Nedre Glomma. Mange sykemeldinger den siste tiden har ført til forsinkelser og innstillinger i tilbudet og påvirket både passasjerer og medarbeidere hos Nobina i distriktet. Østfold Kollektivtrafikk har også mer informasjon om tiltak og status. Der kan du også lese en oversikt over planlagte innstillinger.

Forstår frustrasjonen 

– Jeg vil først og fremst beklage til alle som berøres av situasjonen. Jeg har stor forståelse for at dette skaper frustrasjon og fortvilelse blant passasjerene i Nedre Glomma, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.  

– Fylkesrådet er opptatt av å sikre et godt og forutsigbart kollektivtilbud. Det har ikke innbyggerne i Nedre Glomma hatt de siste ukene. Nå er vi nødt til å få løst disse utfordringene på vegne av busspassasjerene våre, noe vi har vært tydelige på overfor Nobina. Jeg er derfor fornøyd med at det nå tas aktive grep for å få et stabilt og forutsigbart kollektivtilbud på plass, sier Skinnes videre.  

Skjermer skolebarntransport, endrer skiftplaner 

– Vi har tett dialog med Nobina, og det settes inn flere tiltak, innenfor det handlingsrommet vi har, for å bedre situasjonen, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.  

I dialogen med Nobina er Østfold kollektivtrafikk tydelige på at skolebarntransporten må gjennomføres uavhengig av hvilke utfordringer partene står i. 

– Ingen barn skal oppleve å ikke komme seg til skolen, sier Børre Johnsen.  

Tidligere ble det gjennomført en stor endring av trafikkplanene hos Nobina, noe som innebærer både bedre turnuser og skiftplaner for sjåførene. I tillegg gjennomføres ytterligere forbedringer, som skal gi en bedre arbeidshverdag, mindre forsinkelser og en mer punktlig og pålitelig trafikk.  

– Nobina har nylig satt inn ti ekstra sjåfører og to ekstra trafikkledere. Det har ikke vært innstillinger i går og i dag 19. september. Nobina jobber også med å bedre fasiliteter for sjåførene, sier Børre Johnsen.  

– Jeg vil takke kundene våre for deres tålmodighet, i tillegg til sjåførene og trafikkledelsen i Nobina og egne ansatte i ØKT som har en krevende arbeidssituasjon, avslutter Børre Johnsen.