Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Vedtak for fase 2 i bystyrene

Den 9. desember vedtok Fredrikstad bystyre fase 2-forslaget og 14. desember ble det vedtatt i Sarpsborg bystyre. I februar 2022 skal forslaget behandles av fylkestinget i Viken fylkeskommune.

Det er partene i Bypakke Nedre Glomma som har utarbeidet et forslag til en prosjektportefølje og en innretning for finansiering av prosjektporteføljen. Les mer om det her.

Fredag 12. november overleverte styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma sin anbefaling om videreføring av fase 2 av Bypakke Nedre Glomma til bystyrene og fylkeskommunen.

Da sa leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma, Siri Martinsen dette:

– Prosjektene i fase 2 av bypakka vil gi bedre fremkommelighet for næringstransport og buss og sikre den utviklingen regionen vår trenger.

Målsetningen med fase 2 er å løse de største transportutfordringene i regionen. Prosjektporteføljen skal bidra til en god utvikling av infrastrukturen og være et virkemiddel for å oppnå nullvekstmålet, som betyr at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Til lokalpolitisk behandling

I februar 2022 skal forslaget behandles av fylkestinget i Viken fylkeskommune.

Etter vedtak i bystyrene og behandling i fylkeskommunen skal fase 2 til Samferdselsdepartementet og Storting for endelig behandling.