Alt om bomåpningen 2024

Bedre framkommelighet for buss

Fylkesvei 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en av de mest belastede kollektivstrekningene i Nedre Glomma, og den viktigste åren mellom byene. Her kjører Glommaringen, bussene til det nye sykehuset og skolebussene. De nye kollektivfeltene ved Rolvsøy kirke og over Rolvsøysund bru bidrar til bedre fremkommelighet for bussene, og det gir mer forutsigbar reisetid. Kollektivfeltet over Rolvsøy bru ble ferdigstilt i 2014. Ved Rolvsøy kirke i 2016.

 

Riksvei 111: For å lette framkommeligheten for bussen er det planlagt å bygge 300 meter kollektivfelt mellom Fjellstad holdeplass og Rakkestadsvingen holdeplass. Planlagt ferdigstilt i 2017.

 

Riksvei 110: (info kommer)

 

 

 

 

Kollektivfelt ved Rolvsøy kirke

[prosjekt_info]