Smart Mobility, Grålum

Smart Mobility Grålum er et prosjekt som skal detaljregulere infrastruktur som legger til rette for sikker og effektiv transportutvikling i området – med særlig oppmerksomhet mot gående, syklister og kollektivreisende. Samtidig skal samarbeid med NCE (forskningsklynge) bidra til smarte løsninger basert på IKT. Løsningene skal virke som katalysator på transportsystemet slik at effektiviteten øker, løsningene blir mer bærekraftige og at det blir mer attraktivt å velge bilen bort.

[prosjekt_info]