Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for gående og syklende langs deler av Fagerliveien og Lisleby allé i Fredrikstad. Fortau etableres og dekke skiftes ut. I tillegg utbedres avkjørsler og kryssløsninger med tanke på sikt og trafikksikkerhet.

[prosjekt_info]