Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for gående og syklende langs deler av Fagerliveien og Lisleby allé i Fredrikstad. Fortau etableres og dekke skiftes ut. I tillegg utbedres avkjørsler og kryssløsninger med tanke på sikt og trafikksikkerhet.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Gange/Sykkel

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
3.02.
Byggestart:
-
Tidspunkt for ferdigstilling:
-
Status:
Kommer

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-