Alt om bomåpningen 2024

Glommastien

Glommastien er en av våre mest attraktive og brukte stier, både for turbruk og for sykling til og fra jobb mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Stien er 32,7 km, hvor ca.9 km går på offentlig vei. Den ble åpnet på midten av 90-tallet, og det har etterhvert meldt seg et behov for rehabilitering for å få standarden opp til det nivå som ble lagt til grunn ved bygging. Prosjektet omfatter blant annet å legge nytt veidekke, drenere, rydde vegetasjon, og fornye informasjonsskilt og Glommasti-stolpene. Arbeidet er påbegynt, og vil fortsette fremover.

[prosjekt_info]