Sammenhengende fortau ved Fredrik II vgs / Knipleparken

Det ble bygd ca 30 meter fortau som en manglende link mellom to strekninger med eksisterende fortau langs fv. 409 Veumveien.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Gange/Sykkel

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
3.21.
Byggestart:
-
Tidspunkt for ferdigstilling:
2015
Status:
Ferdig

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-