Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Sammenhengende fortau ved Fredrik II vgs / Knipleparken

Det ble bygd ca 30 meter fortau som en manglende link mellom to strekninger med eksisterende fortau langs fv. 409 Veumveien.

[prosjekt_info]