Alt om bomåpningen 2024

Fortau, Skjærviken

Tiltaket ble utført for å sikre adkomst til bussholdeplass langs fv.110 Haldenveien, i Skjærviken.

[prosjekt_info]