Fortau, Skjærviken

Tiltaket ble utført for å sikre adkomst til bussholdeplass langs fv.110 Haldenveien, i Skjærviken.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Gange/Sykkel

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
3.22.
Byggestart:
2015
Tidspunkt for ferdigstilling:
2016
Status:
Ferdig

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-