Alt om bomåpningen 2024

Ny vei sikrer trygg ferdsel fra Fredrikstad til Skjærviken

Nå kan du sykle ti kilometer på sammenhengende gang- og sykkelvei fra bysentrum til Skjærviken for å bade. Samtidig får elevene på Borge skole tryggere skolevei, og ved Borge kapell slipper gravfølgene å krysse fylkesveien til fots.

Knytter sammen eksisterende gang- og sykkelveier

Den 22. juni åpnet 2200 meter ny gang- og sykkelvei fra Begby til Borge skole i Fredrikstad. Nå kan elevene ved Borge skole ferdes tryggere langs Haldenveien, og samtidig falt en manglende bit på plass i sykkelnettet gjennom Fredrikstad kommune.

– Formålet med prosjektet har vært å få en tryggere skolevei og samtidig knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveier til et mer sammenhengende tilbud, sier byggeleder Hameed Ahmadi i Viken fylkeskommune.

Prosjektet er en del av fase 1 i Bypakke Nedre Glomma og er delvis finansiert med bompenger, til sammen 30 millioner kroner.

Tryggere skolevei

Borge skole har 160 elever fra første til syvende trinn, og det er et SFO-tilbud ved skolen, slik at det er aktivitet fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen.

– I dette området er det nok ikke alle foreldre som har ønsket å sende ungene til skolen til fots eller på sykkel, men nå fremstår dette som et godt alternativ. Dessuten har dette åpnet for at elevene kan ferdes tryggere når de skal på sykkelturer til Gamlebyen og sentrum, sier rektor Solveig Ringsell Martinsen ved Borge skole.

Flyttet vei fra gravlund

Men prosjektet har vært langt mer enn å bygge gang- og sykkelveg. Haldenveien er nå flyttet ut fra Borge gravlund og det er i stedet bygd 800 meter ny fylkesvei på sørsiden av denne. Kombinert med bygging av to nye støyvoller mot fylkesveien, bidrar veiomleggingen til mindre støy på gravlunden. I tillegg oppfylles et ønske om at gravfølgene skal slippe å krysse fylkesveien til fots.

Det tidligere veiområdet skal overdras vederlagsfritt til kirken, og det som var en tofelts bilvei, har nå blitt omgjort til en enkel servicevei/gangvei for ferdsel på gravlunden.

Utbedret tre kryss

Videre er tre kryss langs Haldenveien utbedret somfølge av prosjektet. Det gjelder både kryssene mot fv. 107 Vardeveien og fv. 107 Grimstadveien ved innkjøringen til Borge skole. I tillegg kommer krysset der Haldenveien møter fv. 113 Borgeveien, ved den tidligere nevnte gravlunden.

Her har fylkesveien fått en ny undergang som forbinder dagens gang- og sykkelvei langs Borgeveien med det nye tilbudet langs Haldenveien. I kryssområdet er det også bygd tre nye bussholdeplasser med leskur og et vakkert grøntanlegg med en hvit steintrapp som leder fra gang- og sykkelveien opp til den nye gangveien gjennom gravlunden.

Foto: Karin Wåhlberg som er elev ved Borge skole, fikk det ærefulle oppdraget å klippe snoren. Godt hjulpet av fylkesråd Olav Skinnes (t.v.) og Fredrikstad-ordfører Jon Ivar Nygård (t.h).

Tekst: Georg Ståle Brødholt, Viken fylkeskommune

Mer informasjon om prosjektet på Vikens nettside.