Alt om bomåpningen 2024

Korona har fått flere til å sykle

Artikkel fra Statens vegvesen

I Nedre Glomma økte sykkeltrafikken med 33 prosent i august og 29 prosent i september. Vegvesenets sykkelindeks viser økende sykling i flere byområder.

– Tallene for august og september viser at sykkeltrafikken har økt betydelig sammenlignet med 2019, sier seksjonssjef Eva Larsen i Statens vegvesen.

Tendensen er tydelig

Den største prosentvise stigningen etter sommeren finner vi i Oslo med 41,6 prosent i september. I Nedre Glomma økte sykkeltrafikken mest i august med 32,9 prosent.

– I mars og april, da hele Norge stengte ned på grunn av korona, ser vi at tallene faller dramatisk. I mai stiger sykkeltrafikken igjen, og når nye høyder i juni før trafikken tar sommerferie, forteller Eva Larsen i Statens vegvesen.

Sykkelindekser er en type vegtrafikkindeks for sykkeltrafikk. De estimerer endringen i antall syklende i prosent fra et år til det neste, basert på sykkelregistreringspunkter med god datakvalitet.

Elsparkesykler blir ikke registrert som sykler av Vegvesenets utstyr, og er altså ikke med i sykkelindeksene.

En sykkelindeks beregnes for de byområdene som har et tilstrekkelig antall registreringspunkter. Det gir et representativt utvalg for å kunne beregne trafikkutviklingen. Alle data er hentet fra www.vegvesen.no/trafikkdata.