Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

InterCity-traseen skal gå innom byene

Samferdselsdepartenementet slår fast at InterCity-traseen gjennom Østfold skal gå innom byene.

 

På nettsiden til Østfold fylkekommune uttaler fylkesordfører Ole Haabeth:

 

– Nå bør all usikkerheten om konseptvalg være borte, og dermed kan man også gå i gang med å planlegge veitraseene gjennom byene. Dette bør også bidra til at også veiutbyggingen mellom Fredrikstad og Sarpsborg kan komme skikkelig i gang. Det samme gjelder for den helt nødvendige veiutbyggingen mellom Sarpsborg sentrum og Hafslund, sier Ole Haabeth.

 

Les hele saken på nettisden til Østfold fylkeskommune her