Alt om bomåpningen 2024

Innføre Nedre Glomma-kort (rabatt på arbeidsreiser)

Felles busskort for Nedre Glomma er innført. Tidligere takstsone 1 og 2 ble fra februar 2015 erstattet med et kort som kan brukes på tvers av kommunegrensen Sarpsborg/Fredrikstad.

[prosjekt_info]