Innføre Nedre Glomma-kort (rabatt på arbeidsreiser)

Felles busskort for Nedre Glomma er innført. Tidligere takstsone 1 og 2 ble fra februar 2015 erstattet med et kort som kan brukes på tvers av kommunegrensen Sarpsborg/Fredrikstad.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Kollektiv

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
2.02.
Byggestart:
-
Tidspunkt for ferdigstilling:
2015
Status:
Ferdig

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-