Opprusting av Glengsgata

Glengsgata i Sarpsborg ble høsten 2015 snevret inn og omgjort til énveiskjørt for å bedre forholdene for gående og syklende.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Vei

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
1.13.
Byggestart:
2015
Tidspunkt for ferdigstilling:
2015
Status:
Ferdig

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-