Opprusting av Glengsgata

Glengsgata i Sarpsborg ble høsten 2015 snevret inn og omgjort til énveiskjørt for å bedre forholdene for gående og syklende.

[prosjekt_info]