Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Hva skjer i mobilitetsuka?

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner markerer Europeisk mobilitetsuke for tiende gang i 2017. Her er det som skjer i år! Hensikten er å rette søkleyset på miljøvennlig bytransport og god byutvikling.
Gjennom samarbeidet i Bypakka i Nedre Glomma gjennomføres både fysiske tiltak og en rekke holdningsskapende kampanjer gjennom året. Den årlige Mobilitetsuka er ledd i dette arbeidet.

 

8., 9., 12. og 15. september: Mobile bemannende sykkelparkeringer i sentrum i forbindelse med markering av Byjubileum og Fredrikfesten, 8., 9., 12. og 15.9

 
16. og 17. september: Move around (Samferdselshelg) på Inspiria 11:00 – 16:00. Mer info finnes her.

 
18. september: Åpning av stor utendørs sykkelparkering ved Kongsten Friluftsbad, mandag 18.9 kl 14.00 ved varaordfører Kari Agerup. Elever fra Gudeberg og Cicignon deltar

 
20. september: Sykkelfrokost i Borregaardsbakken 07:00 – 08:00

 
22. september: Sykkelfrokost på Bilfri Dag kl 07-09 på fergeleiet Cicignon, i samarbeid med SLF

 
22. september: Frokostseminar om framtidens transport 07:30 – 10:00. Mer informasjon finnes her.

 
22. september: Demonstrasjon av selvkjørende buss fra 10:30 i Astrids gate.

 
23. september: Forbausende Byfest 11:00 – 16:00 ved Filadelfia og Byhagen. Mer informasjon finnes her.

 

 

25. september: Sykle til kamp! mellom Sarpsborg 08-Odd.  Mer info kommer

 

 

Annet:
Faktakampanje om fergetjenesten i Fredrikstad på facebook i hele perioden
Busskurbibliotek på Sellebakk. Gratis bøker i hele Mobilitetsuka til de som reiser kollektivt med Glommaringen.
Lansering av Minimatros, et pedagogisk opplegg med vekt på å reise med ferga. Opplegget er tilpasset de eldste barna i barnehage

 

Konkurranser og aktiviteter på facebooksiden Reis smart – mer info her